In het Project 'Gemeenten in 3D'  wordt invulling gegeven aan de suggestie van de Eerste Kamer na te gaan wat de gevolgen zijn van de decentralisaties in het sociaal domein voor de kwaliteit van het openbaar bestuur en het functioneren van de (lokale) democratie.

 

Het object van onderzoek is de gemeente, belast met nieuwe en verbrede taken, als vindplaats van lokale democratie en openbaar bestuur. Een twintigtal gemeenten, daartoe speciaal geselecteerd, wordt meerjarig gevolgd. Ervaringen en strevingen van gemeenten rond jeugd, begeleiding en zorg staan centraal.

 

De Raad voor het openbaar bestuur verzamelt in deze fase ervaringen en kijkt naar de decentralisaties langs een een viertal dimensies: politiek-bestuurlijk, ambtelijk, maatschappelijk en financieel.

Projectbeschrijving_82

Projectbeschrijving

Projectbeschrijving

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...