Eerste waarnemingen

Na tientallen gesprekken met lokaal betrokkenen, geeft de Raad een inkijkje in de ontwikkelingen en worstelingen van de geselecteerde gemeenten. Het vergt echter geruime tijd voordat relaties, werkwijzen en samenwerkingsverbanden zich zodanig hebben ontwikkeld dat kan worden vastgesteld wat de decentralisaties betekenen voor het functioneren van de (lokale) democratie en de kwaliteit van het openbaar bestuur. De lokale werkelijkheid rondom de decentralisaties in het sociaal domein is nog sterk in ontwikkeling. 

Eerste waarnemingen_234
Eerste waarnemingen_237
Eerste waarnemingen_235
Eerste waarnemingen_238
Eerste waarnemingen_239
Eerste waarnemingen_236

Eerste waarnemingen

Loading ...