beschrijving project_118

Gemeenten in 3D

Projectbeschrijving

In het project Gemeenten in 3D wordt invulling gegeven aan de suggestie van de Eerste Kamer om na te gaan wat de gevolgen zijn van de decentralisaties in het sociaal domein voor de kwaliteit van het openbaar bestuur en het functioneren van de (lokale) democratie. Een twintigtal gemeenten wordt daartoe meerjarig gevolgd. Ervaringen en strevingen van gemeenten rond jeugd, begeleiding en zorg staan daarbij centraal.

 

De Raad voor het openbaar bestuur verzamelt ervaringen en kijkt naar de decentralisaties vanuit het bestuurlijk perspectief, het  democratisch perspectief en het (financieel) houdbaarheids-perspectief.

 

De Raad voert in dat verband gesprekken met een vertegenwoordiging vanuit politiek en bestuur, de ambtelijke organisatie, zorgaanbieders, advies- en cliëntraden, zorgontvangers en met anderszins betrokken inwoners: ž

 

  • hoe wordt het gesprek aan de keukentafel gekoppeld aan de besluiten van de gemeenteraad?
  • hoe verhouden de afspraken die regionaal worden gemaakt zich tot lokaal beleid?
  • op welke wijze en op basis van welke uitgangspunten wordt politieke sturing gegeven aan deze ontwikkelingen?
  • en hoe staat het met de financiële houdbaarheid van de decentralisaties?
pr beschr_121
pr beschr_120
pr beschr_119

Naar overzicht deelnemende gemeenten

Projectbeschrijving

Loading ...