Voorwoord  Jacques Wallage

Voorzitter Raad voor het openbaar bestuur

Foto: CorporatieMedia, Paul Tuinte

Ten geleide


"In dit project wordt onderzocht wat de betekenis is van de decentralisaties in het sociaal domein voor het openbaar bestuur"
Voorwoord Jack Wallage_122

Voorwoord Jacques Wallage

Loading ...